Made by M4RTiN

Moderating by
Jakemeister
JustinC


eXTReMe Tracker


Adverteren/Advertising

Corrado-Database is een uitermate interessante plaats om te adverteren voor bedrijven die direct in contact willen komen met een duidelijk te omschrijven doelgroep.

Omdat de site wereldwijd wordt gebruikt, en landelijke pagina's heeft, is het mogelijk om te kiezen voor een banner op de voorpagina, of wanneer gewenst alleen een banner op pagina's van land waarin het bedrijf gevestigd is om puur de doelgroep te benaderen die interessant is.

Voor de mogelijkheden, tarieven en advies kunt u contact opnemen met het Corrado-Database team.

Contact
info@corradodatabase.com

English:

The Corrado-Database is an interesting place for company's to advirtise for a clear to describe audience.

Because the site is used world-wide and has region-based pages its possible to choose for a banner wich will be displayed on the frontpage or just on the region-based pages. That way the company can reach out for the users wich is the most interesting.

For posibility's, price ratings and advise, please contact the Corrado-Database Team.

Contact
info@corradodatabase.com